Pidevalt ületab kiirust 9% sõidukijuhtidest

66% üle 15-aastasest elanikkonnast on viimase 12 kuu jooksul juhtinud mootorsõidukeid. Sõidukijuhtide seas on kõige enam 11-40-aastase staažiga juhte (61%). Kolmandik sõidukijuhtidest sõidavad aastas kuni 5000 kilomeetrit ja viiendik on neid, kes sõidavad 5000-10000 kilomeetrit. Ülejäänud juhid on läbinud viimase 12 kuu jooksul veelgi suurema kilometraaži. Kuni 5000 kilometraažiga sõitjate seas on enam naisi ja üle 65-aastaseid. Üle 20 000 kilometraažiga sõitjate seas on enam mehi, 21-40-aastase sõidukijuhi staažiga ning C- ja D-kategooria juhilubade omanikke, samuti töösõitude tegijaid. Töösõite teevad sagedamini mehed, 35-64-aastased ja mitte-eestlased.

Uuringust selgus, et 23% on neid, kes ei ületa kiirust, 44% ei ületa kiirust olulisel määral, osaliselt ületab kiirust 24% ja pidevalt ületab kiirust 9%. Enim ületatakse kiirust linnadevahelistel põhiteedel, seejärel kohalikel maanteedel ning linnades ja asulates. Kiiruse ületamise peamiseks põhjuseks peetakse teiste liiklejate kiirusest tingitud kiirusevalikut ja möödasõidu vajadust, 38% sõidukijuhte ületab kiirust aga kogemata. Piirkiiruse ületamise tõttu on viimase 12 kuu jooksul sattunud liiklusohtlikku olukorda 20% kiirust ületanud sõidukijuhtidest. Liiklusohtlikku olukorda satutakse peamiselt äkkpidurduse tõttu (14%), et mitte eessõitvale sõidukile otsa sõita.

Sõidukijuhtidest 45% ei tarvita autoga liigeldes alkoholi. Alkoholi- või narkootilise aine mõju all on sõidukit juhtinud viimase 12 kuu jooksul 3,9% vähemalt 15-aastastest sõidukijuhtidest. Joobes sõidukit juhtinute seas on sagedamini mehi, kuni 34-aastaseid ja Põhja-Eesti elanikke. Kuigi 89% elanikest arvavad, et nad püüaks takistada joobes juhti sõiduki rooli minemast, on reaalselt seda teinud 46% elanikkonnast.

Viimase 12 kuu jooksul on väsimusseisundis sõidukit juhtinud 52% sõidukijuhtidest. Seda on tehtud peamiselt seetõttu, et sõitma asudes ei tundnud juht end väsinuna, see oli tingitud töö iseloomust või kiirustati sihtkohta jõudmisega.

Transpordiameti tellitud küsitlus viidi läbi 2023. aasta augustis 15-aastaste ja vanemate Eesti elanike hulgas. Küsitlus viidi läbi veebi ja telefoni kombineeritud meetodil.

Põhjalikumalt saab uuringuga „Sõiduki juhtimine (sõidukiirus, joobes ja väsimusseisundis juhtimine)“ tutvuda Transpordiameti koduleheküljel või lugeda uuringust ilmunud artiklit autogeenius.ee leheküljel.