Poliitilistest institutsioonidest usaldadakse enim presidenti

Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni osakonna tellimusel viidi 2022. aasta 14.– 19. detsembril läbi üle-eestiline avaliku arvamuse uuring, mille käigus küsitleti veebis ja telefoni teel 1256 vähemalt 15-aastast Eesti elanikku. Küsitluse andmetel usaldab presidenti 71% Eesti elanikest, 20% presidenti ei usalda.

Enim usaldab presidenti eakam elanikkond. 65-74-aastaste elanike hulgas on usaldus presidendi kui institutsiooni vastu 75% ja üle 75-aastaste vastajate hulgas küündib usaldusprotsent 92-ni. Ka nooremad elanikud (15-24-aastased) usaldavad presidenti veidi üle keskmise ehk 72%. Kõige vähem usaldavad presidenti aga 35-49-aastased (63%) ja 25-34-aastased elanikud (64%). Suurim erinevus presidendi usalduse osas ilmneb rahvuse tasandil: 82% eestlastest usaldab presidenti, samas kui muust rahvusest elanike hulgast usaldab presidenti ainult 46%. Presidendi usaldajaid elab enim Kesk- ja Lõuna-Eestis ning kõige vähem Kirde-Eestis.

Detsembrikuise küsitluse andmetel usaldab muudest institutsioonidest valitsust 52%, Riigikogu 49% ja kohalikke omavalitsusi 69% vähemalt 15-aastastest Eesti elanikest. Võrreldes novembriga on elanike usaldus nende institutsioonide vastu püsinud muutumatuna. Kõigi nimetatud institutsioonide puhul usaldavad eestlased erinevaid institutsioone rohkem kui muust rahvusest elanikud.

Läbiviidud uuringus kaardistati lisaks institutsioonide usaldusväärsusele ka elanike majanduslikku toimetulekut ja kindlustunnet, turvatunnet, suhtumist Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisesse, usaldust meediakanalite vastu, suhtumist COVID-i vastu vaktsineerimisse, rahvuslikku identiteeti ja teisi teemasid.

Lähemalt saab uuringu kohta lugeda err.ee kodulehelt või tutvuda 2022.a. 14. – 19. detsemberi avaliku arvamuse seireuuringuga Riigikantselei kodulehel.