Tallinna ühistransport on linnaelanike poolt kõrgelt hinnatud

AS-i Tallinna Linnatransport (TLT) tellitud uuringust selgus, et 89% ühistranspordi kasutajatest on rahul Tallinna ühistranspordi korraldusega. Kõige enam on rahul ühistranspordi teenustega Haabersti ja Lasnamäe linnaosade elanikud.

Uuringu eesmärgiks oli saada selgem ülevaade selle kohta, mida tallinlased ühistranspordi puhul hindavad ja milliseid muutatusi ühistranspordi puhul linnaliikluses ootavad. Ühistranspordi puhul on juba aastaid kõige olulisemaks aspektiks peetud sõiduplaanist kinnipidamist (mis oli ka sel korral kõige tähtsam aspekt), järgnevad sõiduki puhtus/korrashoid ja parajad sõiduintervallid.

Võrreldes eelmise uuringuga on põhiliselt ühistranspordi kasutajate osakaal jäänud samaks, isikliku autoga liiklejate oma on veidi vähenenud ja kasvanud on nende inimeste hulk, kes käivad jalgsi või liiklevad muul viisil. Põhilised autoga liiklejad elavad Pirital ja Haaberstis, samas kui põhilised ühistranspordiga sõitjad elavad keskmisest enam Põhja-Tallinnas, Kristiines ja Lasnamäel. Ühistransporti kasutab Tallinnas 80% elanikest, kellest 75% pooldab, et rööbastee viiakse ka Vanasadamasse, mis ühendab trammiliiklusega linna, mere- ja õhuväravad.

Kõige sagedasema kasutusega ühistranspordiliik Tallinnas on jätkuvalt buss. Rahulolu erinevate transpordiliikidega on Tallinnas jätkuvalt kõrgel tasemel: bussidega on rahul 91% tallinlastest, 86% trammidega, 66% trollidega ning üle kolmveerandi reisijatest on rahul ühistranspordi puhtusega. Sõiduki puhtuse osas aga pälvisid kõrgeimad hinnangu buss.

Turu-uuringute AS on AS-i Tallinna Linnatransport tellimusel uurinud ühistranspordi kasutajate hoiakuid alates 1999. aastast. Läbi aastate on ühistranspordi kasutajate rahulolu ühistranspordiga muutunud üha paremaks: Kui 2010. aastal hinnati ühistransporti 3,6 palliga, 2014. aastal 3,93, siis 2017. aastal jõudis see 4,12-ni, 2020. aastal 4,13-ni, 2021. aastal 4,25-ni ning tänavu jõudis see 4,29-ni.

Küsitlus viidi läbi 15.02-08.03.2023.a. silmast silma meetodil ning kokku küsitleti 524 Tallinnlast. Lähemalt saade lugeda uuringu kohta TLT kodulehelt ning põhjalikumalt on võimalik uuringu tulemustega tutvuda TLT avalike arvamuste uuringute lehekülejel.