Uudised - Tallinn

märts 04/2010

TALLINLASTE ARVAMUSED ÜHISTRANSPORDIST

Suurem osa Tallinna elanikest kasutab oma igapäevaseks liiklemiseks endiselt ühistransporti, kuigi aasta-aastalt on kasvanud nende linlaste osakaal, kes liiklevad põhiliselt autoga. Põhiliselt autoga sõites elas oma igapäevaelu 2009. aasta lõpuks juba 41% tallinlastest. [:]

märts 04/2009

Tallinna LV hääletus ei väljenda rahva arvamust

Jätame kõrvale aspektid, kui selgelt ja üheseltmõistetavalt olid püstitatud Tallinna haldusreformiga seotud „rahvaküsitluse“ küsimused või kuidas käitus interneti-operaator tulemustega. [:]