Valmis Tallinna ühistranspordi kasutajate uuring

Sel aastal läbiviidud AS-i Tallinna Linnatransport (TLT) tellitud küsitlusest selgus, et ühistranspordi kasutajatest on ühistranspordi korraldusega täiesti või üsna rahul 81%. Keskmine rahulolunäitaja 5-punkti skaalal on 3.99 (viimati 4,27). Seega on tulemus eelneva aastaga võrreldes veidi langenud. Kõige kõrgemat rahulolu väljendasid Mustamäe (4,22 palli) ja Lasnamäe linnaosade elanikud (4,19 palli).

Rahulolu erinevate transpordiliikidega on seevastu jätkuvalt kõrgel tasemel ning parim tulemus on seekord bussidel – bussidega on rahul 87%, trammidega 77% ning trollidega 68% kasutajatest. Keskmised üldhinded teenusele skaalal 1-5 kujunesid järgmiselt: bussid 4,28, trammid 4,19 ja trollid 4,07 palli. Bussidel ja trollidel on võrreldes eelmise aastaga hinne samal tasemel, trammidel aga veidi langenud.

Ühistransporti kasutab kokku 77% tallinlastest, kusjuures põhiliselt liikleb sellega 46%. Kõige sagedamini kasutatakse ühistranspordiga liiklemisel bussi. Põhiliselt ühistranspordiga sõitjaid näeme keskmisest enam Põhja-Tallinnas, Kristiines ja Mustamäel ning kõige vähem Nõmme linnaosas. Naised sõidavad ühistranspordiga meestest märksa sagedamini, vanuserühmadest eristub teistest suurema kasutajaskonna poolest kõige noorem vanuserühm.

Uuring viidi läbi silmast-silma küsitlusena vahemikus 1.-26. märts 2024, mille raames küsitleti 502 Tallinna elanikku. Küsitlustulemusi kajastavat artiklit koos TLT juhatuse liikme Kaido Padari kommentaaridega saab lugeda TLT kodulehel ning uuringu tulemustega saab tutvuda TLT avaliku arvamuse uuringute lehel.