Uudised

USALDUS VALITSUSE NING PEAMINISTRI VASTU LANGES JUUNIS REKORDILISELT MADALALE

Turu-Uuringute AS viib regulaarselt (igakuiselt, v.a juuli) läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Valimi moodustavad eestimaalased vanuses 15-74, Uurimisaluseid institutsioone on 23. Kasutatud küsimus: Mil määral Te usaldate järgmisi institutsioone? Vastusevariandid : täiesti usaldan/pigem usaldan/pigem ei usalda/üldse ei usalda/raske öelda Vaatlusaluste institutsioonide seast usaldasid Eesti 15-74-aastased elanikud juunis kõige enam Päästeametit, mida usaldas täielikult/pigem usaldas 93% eestimaalastest. […]

apr 24/2009

Tööpuudust peavad oluliseks sotsiaalprobleemiks sagedamini noored ning mitte-eestlased

Turu-Uuringute AS viis 2009. aasta märtsikuus läbi küsitluse tuhande Eesti 15-74-aastase inimese seas. Vastajaile esitati nimekiri 16 sotsiaalprobleemiga ning paluti etteantud nimekirjast valida kolm kõige olulisemat täna lahendamist vajavat sotsiaalprobleemi Eestis. [:]

Hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale

2008. aasta lõpus-2009. aasta alguses viis Turu-Uuringute AS Siseministeeriumi tellimusel läbi uuringu määratlemata kodakondsusega inimeste ning Eesti kodakondsuse võtnud inimeste seas, selgitamaks välja sihtrühma hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale. Uuringu tulemustega saab tutvuda Siseministeeriumi kodulehel.   Kontakt:Vaike VõõbusUuringujuhtTuru-Uuringute ASTel. 6684 852[:]

RIIGIKOGU USALDUSREITING LANGES MÄRTSIS VIIMASTE AASTATE MADALAIMALE TASEMELE

Turu-Uuringute AS viib regulaarselt (igakuiselt, v.a juuli) läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Valimi moodustavad eestimaalased vanuses 15-74, Uurimisaluseid institutsioone on 23.[:]

märts 09/2009

Eestit on valmis kaitsma vähem kui pooled muulased

Kaitseministeeriumi tellitud uuringu tulemused näitasid, et vaid 46 protsenti muulastest on valmis Eesti riiki kaitsma, samal ajal kui eestlaste seas näitas kaitsetahet 78 protsenti.[:]

märts 09/2009

Haldusreform tulgu, aga mitte minu kodukohas

Ligi pooled Turu-uuringute AS-i omnibussiküsitluses osalenutest soovivad omavalitsuste arvu vähendamist, kuid oma kodulinna või -valla liitmist mõne teise omavalitsusega pooldab vaid veerand küsitletutest. [:]

märts 04/2009

Tallinna LV hääletus ei väljenda rahva arvamust

Jätame kõrvale aspektid, kui selgelt ja üheseltmõistetavalt olid püstitatud Tallinna haldusreformiga seotud „rahvaküsitluse“ küsimused või kuidas käitus interneti-operaator tulemustega. [:]

Institutsioonide usaldusväärsus– 2009. aasta Jaanuar

Turu-Uuringute AS viib regulaarselt (igakuiselt, v.a juuli) läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Valimi suurus jaanuaris oli 1012 vastajat vanuses 15-74, Uurimisaluseid institutsioone oli 24.[:]

dets 18/2008

Eestlaste jõululaual hapukapsad verivorstiga, mitte-eestlased eelistavad kala.

Jõulud toovad kaasa ka ülimalt traditsioonilist lähenemist jõuluroogade valikus. 89% Eesti elanikkonnast eelistab jõululaual näha kas päris või üsna traditsioonilisi toite ja vaid 5% prooviks vahelduseks ka midagi eksootilisemat. [:]

Uuring näitas valgamaalaste rahulolu oma elupaigaga

Turu-uuringute AS viis Valgamaal läbi rahulolu-uuringu, mille kohaselt peab 77 protsenti vastanutest maakonda heaks elupaigaks. [:]