Uudised

apr 16/2012

Eesti Lugejauuring kinnitab printmeedia atraktiivsust reklaamikanalina

Tallinn, 16. aprill 2012. Valminud Eesti Lugejauuring kinnitab taaskord, et ajalehed ja ajakirjad on jätkuvalt atraktiivne reklaamikanal. [:]

apr 16/2012

Balti riikide elanikud näevad salakaubanduse taga samasid põhjuseid, milleks on kõrged maksud ja madalad sissetulekud

Eesti, Läti ja Leedu elanike arvates on salakaubanduse peamiseks põhjuseks kõrgemad maksumäärad kui nende riikide elatustase lubaks. Hinnaerinevused tingivad illegaalse kauba tarbimist ja sellega kauplemist. Kõigi kolme Balti riigi elanikud arvavad, et viimase kolme aasta jooksul on salakaubanduse levik tõusnud. Kõige suurem osa, kes ei ole täielikult salakaubanduse poolt, kuid ei mõista seda ka üldse […]

apr 11/2012

Eesti Lugejauuringu esimesed tulemused on selgunud

Tallinn, 11. aprill 2012. Eesti Lugejauuringu esimesed tulemused ehk käesoleva aasta esimese kvartali andmed on nüüd avalikud.[:]

Turu-uuringute AS hakkab tegema Eesti Lugejaskonna Uuringut (ELU)

Turu-uuringute AS võitis Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu (EMOL) poolt korraldatud konkursi, millega otsiti aastateks 2012-2016 Eesti Lugejaskonna Uuringu (ELU) läbiviijat. [:]

nov 03/2011

Ligi pooled Eesti elanikest sooviksid osta käsimüügiravimeid ka tavakauplustest, natuke üle poole on sellise mõtte vastu

Turu-uuringute AS viis igakuise omnibussküsitluse raames (15.09-28.09.2011`)  läbi üleriigilise küsitluse, eesmärgiga teada saada  kas tarbijad sooviksid osta käsimüügiravimeid ka väljaspool apteeki, näiteks toidupoodidest. 46% vastajatest nõustus väitega (summeeritud on vastusevariandid “nõustun täielikult” ja “pigem nõustun”), et käsimüügiravimid võiksid olla müügil toidupoodides.  51% oli sellele aga vastu, sealhulgas vastusevarianti “ei nõustu üldse” valis 28%.     […]

ELANIKE USALDUS RIIGIINSTITUTSIOONIDE VASTU ON 2010 AASTA IV. KVARTALIS SUURENENUD

Turu-Uuringute AS viib igakuiselt, v.a juulis läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Valimi moodustavad eestimaalased vanuses 15-74, uurimisaluseid institutsioone on 22. Kasutatud küsimus: Mil määral Te usaldate järgmisi institutsioone? Vastusevariandid: täiesti usaldan/pigem usaldan/pigem ei usalda/üldse ei usalda/raske öelda Aasta viimasel kuul hindasid eestilased kõige usaldusväärseimaks Päästeametit, keda siis täiesti või pigem usaldas koguni 96% vastajatest. Päästeameti liidripositsiooni […]

juuli 20/2010

Turu-uuringute AS valis EU domeeninime

Turu-uuringute AS on valinud oma uueks põhidomeeniks .ee domeeni asemel .eu lõpulise domeeni. Plaanime hoida .ee domeeni üleminekuperioodil vähemalt ühe aasta vältel et vältida võimalikke segadusi. [:]

ELANIKE USALDUS VALITSUSE, RIIGIKOGU JA PEAMINISTRI VASTU ON I. KVARTALIS SUURENENUD

Turu-Uuringute AS viib igakuiselt, v.a juulis läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Valimi moodustavad eestimaalased vanuses 15-74, uurimisaluseid institutsioone on 22. Kasutatud küsimus: Mil määral Te usaldate järgmisi institutsioone? Vastusevariandid: täiesti usaldan/pigem usaldan/pigem ei usalda/üldse ei usalda/raske öelda Märtsikuus hindasid eestimaalased vaatlusalustest institutsioonidest kõige usaldusväärsemaks päästeametit (täiesti/pigem usaldab 95%). Kõrge usaldusväärsusega paistab silma ka äsjaloodud politsei- ja […]

märts 04/2010

TALLINLASTE ARVAMUSED ÜHISTRANSPORDIST

Suurem osa Tallinna elanikest kasutab oma igapäevaseks liiklemiseks endiselt ühistransporti, kuigi aasta-aastalt on kasvanud nende linlaste osakaal, kes liiklevad põhiliselt autoga. Põhiliselt autoga sõites elas oma igapäevaelu 2009. aasta lõpuks juba 41% tallinlastest. [:]

märts 04/2010

Uuring näitab elanike rahulolu riigikaitse arendamisega

Kaitseministeeriumi tellimusel Turu-uuringute AS poolt käesoleva 2010. aasta jaanuaris läbiviidud avaliku arvamuse uuringu põhjal on märkimisväärselt suurenenud inimeste usk Eesti kaitsevõimesse ning rahulolu riigikaitse arendamisega. [:]