Uudised - Tervis

mai 28/2013

Lastele räägib elektriohtudest vaid käputäis vanemaid

Elektrilevi tellimusel 5-15-aastaste laste vanemate seas tehtud üle-eestilisest uuringust selgus, et välise elektrivõrguga seotud ohtude eest hoiatab oma lapsi vaid viis protsenti lapsevanematest. Lisaks selgus, et paljud lapsevanemad teavad elektriohtudest liiga vähe. [:]

nov 03/2011

Ligi pooled Eesti elanikest sooviksid osta käsimüügiravimeid ka tavakauplustest, natuke üle poole on sellise mõtte vastu

Turu-uuringute AS viis igakuise omnibussküsitluse raames (15.09-28.09.2011`)  läbi üleriigilise küsitluse, eesmärgiga teada saada  kas tarbijad sooviksid osta käsimüügiravimeid ka väljaspool apteeki, näiteks toidupoodidest. 46% vastajatest nõustus väitega (summeeritud on vastusevariandid “nõustun täielikult” ja “pigem nõustun”), et käsimüügiravimid võiksid olla müügil toidupoodides.  51% oli sellele aga vastu, sealhulgas vastusevarianti “ei nõustu üldse” valis 28%.     […]

jaan 05/2010

Elanikkonnaküsitlus „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2009“

2009. aasta oktoobris-novembris viis Turu-uuringute AS EV Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi elanikkonnaküsitluse eesmärgiga mõõta elanike rahulolu oma tervisega ning arstiabi kättesaadavusega Eestis. [:]

apr 26/2007

Uuringutulemus: 67% Eesti naisi kannatab igakuiselt PMSi all

Turu-uuringute AS-i poolt märtsikuus läbi viidud elanikkonna uuring näitab, et premenstruaalne sündroom (PMS) avaldub kahel kolmandikul ehk 67%-l Eesti naistest. [:]