Uudised

Parteide toetus jaanuaris 2010

Postimehe tellitud ja Turu-uuringute ASi korraldatud värske uuring näitab jaanuaris Reformierakonnale viieprotsendist toetust muukeelsete seas, kogu eelmise aasta oli nende toetus vaid üks protsent. [:]

jaan 15/2010

Masuaeg paneb töötaja ka vähesega leppima

Kuigi mõne aastaga on tööturg oluliselt muutunud, paljudel kahanenud palgad ja hüvitised, pole inimeste rahulolu oma töökohaga vähenenud. Seejuures saavutas muukeelsete töörahulolu eesti keelt kõnelevatega sama taseme, näitab uuring. [:]

INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS IV. KVARTALIS 2009

Turu-Uuringute AS viib regulaarselt (igakuiselt, v.a juuli) läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Valimi moodustavad eestimaalased vanuses 15-74, Uurimisaluseid institutsioone on 23. Kasutatud küsimus: Mil määral Te usaldate järgmisi institutsioone? Vastusevariandid : täiesti usaldan/pigem usaldan/pigem ei usalda/üldse ei usalda/raske öelda 2009. aasta detsembris pidasid elanikud vaatlusalustest institutsioonidest kõige usaldusväärsemateks päästeametit (täiesti/pigem usaldab 95%) ja piirivalvet (vastavalt 90%). […]

jaan 05/2010

Elanikkonnaküsitlus „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2009“

2009. aasta oktoobris-novembris viis Turu-uuringute AS EV Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi elanikkonnaküsitluse eesmärgiga mõõta elanike rahulolu oma tervisega ning arstiabi kättesaadavusega Eestis. [:]

dets 22/2009

Loosimuse tulemused uuringu “Kodanikualgatuslike organisatsioonide ning sihasutuste liidrite/liikmete seas” osalenute vahel

2009. aasta sügisel viis Turu-uuringute AS Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste- ja Sotsiaaluuringute Instituudi tellimusel läbi küsitluse kodanikualgatuslike organisatsioonide ning sihtasutuste liidrite/liikmete seas. 22. detsembril 2009 toimus kõigi küsitluses osalenute vahel auhindade loosimine. [:]

okt 12/2009

INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS SEPTEMBRIS 2009

Turu-Uuringute AS viib regulaarselt (igakuiselt, v.a juuli) läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Valimi moodustavad eestimaalased vanuses 15-74, Uurimisaluseid institutsioone on 23. Kasutatud küsimus: Mil määral Te usaldate järgmisi institutsioone? Vastusevariandid : täiesti usaldan/pigem usaldan/pigem ei usalda/üldse ei usalda/raske öelda [:]

USALDUS VALITSUSE NING PEAMINISTRI VASTU LANGES JUUNIS REKORDILISELT MADALALE

Turu-Uuringute AS viib regulaarselt (igakuiselt, v.a juuli) läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Valimi moodustavad eestimaalased vanuses 15-74, Uurimisaluseid institutsioone on 23. Kasutatud küsimus: Mil määral Te usaldate järgmisi institutsioone? Vastusevariandid : täiesti usaldan/pigem usaldan/pigem ei usalda/üldse ei usalda/raske öelda Vaatlusaluste institutsioonide seast usaldasid Eesti 15-74-aastased elanikud juunis kõige enam Päästeametit, mida usaldas täielikult/pigem usaldas 93% eestimaalastest. […]

apr 24/2009

Tööpuudust peavad oluliseks sotsiaalprobleemiks sagedamini noored ning mitte-eestlased

Turu-Uuringute AS viis 2009. aasta märtsikuus läbi küsitluse tuhande Eesti 15-74-aastase inimese seas. Vastajaile esitati nimekiri 16 sotsiaalprobleemiga ning paluti etteantud nimekirjast valida kolm kõige olulisemat täna lahendamist vajavat sotsiaalprobleemi Eestis. [:]

apr 22/2009

Hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale

2008. aasta lõpus-2009. aasta alguses viis Turu-Uuringute AS Siseministeeriumi tellimusel läbi uuringu määratlemata kodakondsusega inimeste ning Eesti kodakondsuse võtnud inimeste seas, selgitamaks välja sihtrühma hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale. Uuringu tulemustega saab tutvuda Siseministeeriumi kodulehel.   Kontakt:Vaike VõõbusUuringujuhtTuru-Uuringute ASTel. 6684 852[:]

apr 03/2009

RIIGIKOGU USALDUSREITING LANGES MÄRTSIS VIIMASTE AASTATE MADALAIMALE TASEMELE

Turu-Uuringute AS viib regulaarselt (igakuiselt, v.a juuli) läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Valimi moodustavad eestimaalased vanuses 15-74, Uurimisaluseid institutsioone on 23.[:]