Uudised

juuli 20/2010

Turu-uuringute AS valis EU domeeninime

Turu-uuringute AS on valinud oma uueks põhidomeeniks .ee domeeni asemel .eu lõpulise domeeni. Plaanime hoida .ee domeeni üleminekuperioodil vähemalt ühe aasta vältel et vältida võimalikke segadusi. [:]

ELANIKE USALDUS VALITSUSE, RIIGIKOGU JA PEAMINISTRI VASTU ON I. KVARTALIS SUURENENUD

Turu-Uuringute AS viib igakuiselt, v.a juulis läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Valimi moodustavad eestimaalased vanuses 15-74, uurimisaluseid institutsioone on 22. Kasutatud küsimus: Mil määral Te usaldate järgmisi institutsioone? Vastusevariandid: täiesti usaldan/pigem usaldan/pigem ei usalda/üldse ei usalda/raske öelda Märtsikuus hindasid eestimaalased vaatlusalustest institutsioonidest kõige usaldusväärsemaks päästeametit (täiesti/pigem usaldab 95%). Kõrge usaldusväärsusega paistab silma ka äsjaloodud politsei- ja […]

märts 04/2010

TALLINLASTE ARVAMUSED ÜHISTRANSPORDIST

Suurem osa Tallinna elanikest kasutab oma igapäevaseks liiklemiseks endiselt ühistransporti, kuigi aasta-aastalt on kasvanud nende linlaste osakaal, kes liiklevad põhiliselt autoga. Põhiliselt autoga sõites elas oma igapäevaelu 2009. aasta lõpuks juba 41% tallinlastest. [:]

märts 04/2010

Uuring näitab elanike rahulolu riigikaitse arendamisega

Kaitseministeeriumi tellimusel Turu-uuringute AS poolt käesoleva 2010. aasta jaanuaris läbiviidud avaliku arvamuse uuringu põhjal on märkimisväärselt suurenenud inimeste usk Eesti kaitsevõimesse ning rahulolu riigikaitse arendamisega. [:]

veebr 12/2010

Parteide toetus jaanuaris 2010

Postimehe tellitud ja Turu-uuringute ASi korraldatud värske uuring näitab jaanuaris Reformierakonnale viieprotsendist toetust muukeelsete seas, kogu eelmise aasta oli nende toetus vaid üks protsent. [:]

jaan 15/2010

Masuaeg paneb töötaja ka vähesega leppima

Kuigi mõne aastaga on tööturg oluliselt muutunud, paljudel kahanenud palgad ja hüvitised, pole inimeste rahulolu oma töökohaga vähenenud. Seejuures saavutas muukeelsete töörahulolu eesti keelt kõnelevatega sama taseme, näitab uuring. [:]

INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS IV. KVARTALIS 2009

Turu-Uuringute AS viib regulaarselt (igakuiselt, v.a juuli) läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Valimi moodustavad eestimaalased vanuses 15-74, Uurimisaluseid institutsioone on 23. Kasutatud küsimus: Mil määral Te usaldate järgmisi institutsioone? Vastusevariandid : täiesti usaldan/pigem usaldan/pigem ei usalda/üldse ei usalda/raske öelda 2009. aasta detsembris pidasid elanikud vaatlusalustest institutsioonidest kõige usaldusväärsemateks päästeametit (täiesti/pigem usaldab 95%) ja piirivalvet (vastavalt 90%). […]

jaan 05/2010

Elanikkonnaküsitlus „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2009“

2009. aasta oktoobris-novembris viis Turu-uuringute AS EV Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi elanikkonnaküsitluse eesmärgiga mõõta elanike rahulolu oma tervisega ning arstiabi kättesaadavusega Eestis. [:]

dets 22/2009

Loosimuse tulemused uuringu “Kodanikualgatuslike organisatsioonide ning sihasutuste liidrite/liikmete seas” osalenute vahel

2009. aasta sügisel viis Turu-uuringute AS Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste- ja Sotsiaaluuringute Instituudi tellimusel läbi küsitluse kodanikualgatuslike organisatsioonide ning sihtasutuste liidrite/liikmete seas. 22. detsembril 2009 toimus kõigi küsitluses osalenute vahel auhindade loosimine. [:]

INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS SEPTEMBRIS 2009

Turu-Uuringute AS viib regulaarselt (igakuiselt, v.a juuli) läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Valimi moodustavad eestimaalased vanuses 15-74, Uurimisaluseid institutsioone on 23. Kasutatud küsimus: Mil määral Te usaldate järgmisi institutsioone? Vastusevariandid : täiesti usaldan/pigem usaldan/pigem ei usalda/üldse ei usalda/raske öelda [:]