Uudised - Ühiskond

apr 30/2015

Kaks kolmandikku Eesti elanikest toetab NATO vägede kohaolekut, eestlaste ja mitte-eestlaste suhtumises on suur vahe

NATO vägede kohalolekut Eestis toetab Eesti elanikest enam kui kaks kolmandikku ja veerand on selle vastu, selgub kaitseministeeriumi tellitud Turu-uuringute aktsiaseltsi uuringust. Eestlaste toetus kaitsealliansi kohalolule on märgatavalt suurem kui mitte-eestlaste oma.[:]

Kõige rohkem on valimispäevast alates toetust kaotanud Reformierakond

Rahvusringhäälingu uudistetoimetuse tellitud ja aprillis läbi viidud Turu-uuringute AS küsitlus näitas, et võrreldes valimistulemusega on kõige rohkem toetust kaotanud Reformierakond ning enim on kasvanud toetus Vabaerakonnale.[:]

sept 09/2014

Eesti elanike arvamus geidest on muutunud radikaalsemaks

11 protsenti Eesti elanikest peavad homoseksuaalsust hälbeks, haiguseks või psühholoogiliseks probleemiks, selgus täna avaldatud uuringust.[:]

aug 21/2014

Putini propaganda tulistab Eestis endale jalga

EPL-i ja Delfi tellitud küsitlus näitab, et venekeelsed inimesed on hakanud Vene tele­uudistesse suhtuma suurema skepsisega.[:]

juuni 06/2014

Ligi kolmandik küsitletutest ostaks võimalusel salakütust

Värskest uuringust selgus, et 29% elanikest ostaks teadlikult ja odavuse ettekäändel salakütust, kui see võimalus neile avaneks. Uuringus esitati inimestele küsimus, kuidas nad käituksid, kui neile pakutakse ostmiseks salakütust, kuid nad teavad, et see on turuhinnast odavam, kuna maksud riigile on maksmata.[:]

mai 27/2014

Eestlased kardavad liiklust ja narkomaane

Täna avaldatud siseministeeriumi poolt tellitud uuringu järgi peab 33 protsenti Eesti elanikest liiklusega seonduvat endale või perele suurimaks ohuallikaks, 23 protsenti kartis narkokuritegevust ja 21 protsenti vargusi.[:]

Usaldus riiklike instititsioonide vastu kasvab

Turu-uuringute AS poolt regulaarselt juba üle 10 aasta läbi viidud uuringu „Institutsioonide usaldusväärsus“ selle aasta I kvartali tulemuste põhjal on institutsioonide usaldus tervikuna tõusnud viimase paari aasta kõrgeimale tasemele, olles keskmiselt 62%.[:]

Kohtusüsteemi usaldab veidi üle poole menetlusosalistest

Kohtusüsteemi usaldab 55 protsenti menetlusega kokkupuutunutest, selgus Eesti kohtute menetlusosaliste seas juunis läbiviidud uuringust. Enim ollakse rahul kohtunike professionaalsuse ja kohtuotsuste selgusega, vähem aga menetlusaja ning kohtuprotsessiga kaasnevate kuludega.[:]

juuni 04/2013

Regionaalministri välja pakutud haldusreformil toetajaid kaks korda rohkem kui vastaseid

Turu-uuringute AS viis maikuus regionaalministri tellimusel läbi küsitluse haldusreformi teemal. Tulemustest selgus, et regionaalministri poolt välja pakutud reformi sisul ja selle elluviimise plaanil on toetajaid tunduvalt rohkem kui vastaseid. [:]

veebr 20/2013

Rahvas näeb Reformierakonna uue juhina Urmas Paeti

Turu-uuringute AS esitas Eesti Päevalehe tellimusel rahvale küsimuse: kes võiks olla järgmine Reformierakonna juht? Lausa 25% vastajaid pakkus selleks skandaalidest puutumata jäänud välisminister Urmas Paeti. Teised ministrid said pelgalt 3%, 4% või 5% toetust, 41% küsitletuid ei osanud eelistust pakkuda.  (Lauri Tankler, Eesti Päevaleht) [:]