märts 25 20

Algas COVID teemaline uuring

Turu-uuringute AS viib läbi COVID teemal lühikest uuringut, mille kutsed saadetakse välja SMS-i teel. Vastajatel palutakse vajutada lingile, et uuringu ankeet täita.

Vastuseid käsitleme anonüümsetena ning uuringule vastamine võtab aega keskmiselt 10 minutit.

SMS-id saadetakse välja järgmistelt telefoninumbritelt:

55568806
55620443
55548696
55620449

märts 13 20

Peatame silmast-silma küsitlemised vastajate kodudes

Seoses riikliku eriolukorra välja kuulutamisega koroonaviiruse leviku tõttu peatab Turu-uuringute AS tänasest kõik küsitlustööd, mis toimuvad silmast-silma vastajate kodudes!

Jätkame küsitlemist nii veebi kui telefoni-intervjuudena.

Loosimise võitjad

Selgunud on välistööjõu-teemalises küsitluses osalenute vahel loositud kinkekaartide võitjad!

Loe edasi …

Loosimise võitjad

Selgunud on erametsaomanike küsitluses osalenute vahel loositud
kinkekaartide võitjad!

Partner kinkekaardi väärtuses 100 eurot võitsid:

Madis Kats

Riho Meier

Võitjatega on võetud ühendust.

Palju õnne võitjatele ning täname kõiki küsitluses osalenuid!

Algab uuring „Sotsiaalmaksu miinimumkohustus osaajaga töötamise takistusena“

7. mail 2019 alustame uuringuga elanikkonna seas, mis puudutab osaajaga töötamise soovi ja takistusi. Uuringu sihtrühmaks on 3-8-aastaste laste vanemad, kuni 24-aastased noored ning inimesed vanuses 55-64a., nii töötavad kui ka hetkel mittetöötavad inimesed. Lisaks uuritakse teemat tööandjate vaatenurgast.

Uuringu ankeet käsitleb inimeste huvi osa-ajaga töötamise vastu – kui suure koormusega tahetakse töötada, millised on takistused ning võimalused leida osa-ajaga tööd. Lisaks küsitakse mõningast taustainfot. Ankeet on lühike – selle täitmine võtab aega osadel juhtudel 5 minutit ning osadel 8-10 min. Uuringule vastamine on anonüümne – kõiki tulemusi käsitletakse üldistatud kujul. Loe edasi …