Uudised

nov 17/2022

Eesti inimesed ulatuslikku sõjalist rünnakut riigi vastu väga tõenäoliseks ei pea

Ulatuslikku sõjalist rünnakut Eesti riigi vastu peab tõenäoliseks 23 protsenti Eesti elanikest ja piiratud sõjalist rünnakut mõne strateegilise objekti vastu 31 protsenti elanikest, selgus riigikantselei tellitud oktoobrikuisest avaliku arvamuse seireuuringust. Täpsema ülevaate sellest, milliste ohtude esinemist peavad Eesti elanikud lähiaastatele mõeldes tõenäoliseks, milline on elanike majanduslik toimetulek ja kindlustunne ning kuidas suhtutakse Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisesse, […]

okt 12/2022

Uuring Saue valla elanike seas

Algas uuring Saue valla elanike seas – intervjuud viiakse läbi nii telefoni teel kui ka veebi teel (kutsed e-mailile). Vastajate kontaktandmed on saadud rahvastikuregistrist ning tellijaks on Saue Vallavalitsus. Kokku vastab uuringule 1000 inimest. Küsitlusperiood kestab novembri alguseni. Kõigi vastajate poolt antud vastused jäävad anonüümseteks. Sarnane uuring korraldati ka aastal 2020.

aug 29/2022

Uuring: toetus nõukogude sõjamonumentide eemaldamisele on kasvanud

Viimastel kuudel on kõigi Eesti elanike seas kasvanud toetus nii nõukogude sõjamonumentide eemaldamisele kui sellele, et nende koht on eelkõige muuseumis, selgus Riigikantselei tellitud ja Turu-Uuringute ASi läbi viidud avaliku arvamuse uuringust. Kuigi muudest rahvustest elanike toetus Nõukogude sümboolikaga sõjamonumentide teisaldamisele on madalam kui eestlastel, on nende hoiakutes võrreldes juuniga toimunud olulisi muutusi. Arvestada tuleb […]

aug 24/2022

Liikumisaktiivsuse uuring 2021

Kultuuriministeeriumi tellimusel valmis juunis 2022 mahukas uuring Eesti inimeste liikumisaktiivsuse teemal. Uuringu küsitlustööd toimusid 2021. aasta novembrist 2022. aasta jaanuarini, ning kokku osales küsitluses 1519 täiskasvanut ja 524 last üle Eesti. Uuring valmis Turu-uuringute AS-i, ühendus Sport Kõigile, Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooli koostöös. Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti inimeste liikumisaktiivsusest ning seda soodustavatest […]

Elanikud koroonaviiruses enam suurt ohtu ei näe

Uuring COVID-19 teemal viidi läbi 14-17. aprillini 2022. Eesti elanikud ei tunne enam suurt koroonaviiruse ohtu: olukorda peab kriitiliseks vaid 4% elanikest. Suurim osa elanikest arvab, et terav kriis on möödas, kuigi tuleb olla mõnevõrra tähelepanelik (64%). Elanike rahulolu olukorra lahendamisega Eestis on veelgi suurenenud: märtsis oli viiruse levikuga seotud olukorra lahendamisega rahul 59% elanikest, […]

apr 15/2022

Uuring: toetus Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisele püsib kõrge

Riigikantselei tellimusel 25.- 29. märtsil läbi viidud küsitlusuuringu andmetel on toetus Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisele jätkuvalt kõrge. Lähemalt uuringu tulemustest siin: err.ee

märts 25/2022

Uuring: Vene meediakanalite usaldamine mitte-eestlaste seas langes

Riigikantselei tellimusel 11.- 15. märtsil läbi viidud küsitlusuuringu andmetel on Ukraina sõja teemal teabe saamisel muudest rahvustest elanike usaldus Venemaa meediakanalite vastu vähenenud. Lähemalt uuringu tulemustest siin: err.ee

märts 09/2022

Uuring: Eesti inimeste toetus sõjapõgenike vastuvõtmisele on suur

Riigikantselei tellimusel 25. veebruarist 1. märtsini läbi viidud küsitlusuuringu põhjal toetab vajadusel Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmist 77% Eesti elanikest ning 67% tunnetab seoses Ukrainas puhkenud sõjaga ohtu ka Eestile. Lähemalt uuringu tulemustest siin: err.ee

Elanike seas suureneb ootus piirangute leevendamise osas

Huvi koroonaviiruse-teemaliste uudiste vastu on jätkuvalt kerges langustrendis. Elanikest 38% otsib teadlikult ja regulaarselt koroonaviiruse teemalisi uudiseid, kuid 32% proovib neid vältida. Jaanuaris oluliselt suurenenud elanike ohutunne viiruse leviku suhtes on nüüd taas vähenenud: jaanuaris hindas olukorda kriitiliseks 43% elanikest, nüüd aga 32%. Suurim osa elanikes arvab, et terav kriis on möödas, kuid tuleb olla […]

Ohutunne kasvab nakatumisnäitajatest aeglasemalt

Viiruse leviku tõusuga on tõusnud Eesti elanike ohutunnetus ja langenud rahulolu olukorra lahendusega, veidi kasvas ka toetus karmimatele meetmetele, selgus riigikantselei tellimusel Turu-uuringute AS-i tehtud elanikkonna küsitlusest. „Jaanuaris on nakatumisnäitajad pidevalt tõusnud ja koos nendega tajuvad inimesed ka olukorda kriitilisemana. Seni enim (72% vastajatest) nähti olukorda kriitilisena eelmise aasta oktoobris, ent ehkki praegu on iga […]